ประสบการณ์บนเครื่อง Multi-Axis Training : SPACE CAMP
นักเรียนที่เข้าร่วม SPACE CAMP ทุกคนจะมีโอกาสได้ทำภารกิจฝึกเป็นนักบินอวกาศเสมือนจริง และได้ฝึกจากเครื่องมือฝึกนักบินอวกาศของ NASA