4,000 บาท

แบบทดสอบจิตวิทยาและบุคลิกภาพเพื่อหาความถนัดทางด้านอาชีพ 

4,000 บาท

ระยะเวลา : แบบทดสอบใช้เวลาทำไม่เกิน 40 นาที
อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค *ไม่สามารถทำแบบทดสอบ online ทางมือถือได้
อายุ :  14 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

The Explorer ให้บริการแบบทดสอบ Online และนำส่งเอกสารแบบประมวลผล แบบทดสอบจิตวิทยาและบุคลิกภาพเพื่อหาความถนัดทางด้านอาชีพจะเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้ทำแบบทดสอบรู้จักความถนัดตัวเองมากขึ้น และ แนะนำกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดแต่ละบุคคล ตลอดจน มี Action Plan ให้นักเรียนวางแผนการจัดการตัวเองหากอยากประกอบอาชีพใดๆ ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยได้อย่างตรงกับความถนัด ก่อให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีความชอบและความถนัดให้แก่ประเทศไทยในอนาคต 
สำหรับโรงเรียน The Explorer พร้อมอบรมคุณครูแนะแนวในการอ่านแบบประมวลผล และ  ให้บริการนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนที่ท่านเลือก โรงเรียนสามารถทำการทดสอบให้กับกลุ่มเด็กเรียนเก่งของโรงเรียนเพื่อช่วยวางแผนในการเข้าเรียนม. ปลายและมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อีกด้วย 
 
ขั้นตอนการสมัครทำแบบทดสอบ Career Pathway Assessment Online 
1. ชำระค่าแบบทดสอบ Online จำนวน 4,000 บาท ที่ บัญชีเลขที่ 009-0-56322-2 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปรางศิริ เมษะมาน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line/Facebook @theexplorerthai พร้อมระบุข้อมูลดังนี้
1.1. ชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องการทำแบบทดสอบ Online 
1.2. วันเดือนปี เกิด
1.3. อายุ (อายุที่ทำการทดสอบได้คือ 14 ปีขึ้นไป จนระดับมหาวิทยาลัย)
1.4. ระบุภาษาที่ต้องการทำการทดสอบ (ไทย หรือ อังกฤษ) ผลการทดสอบจะเป็นภาษาที่ท่านเลือกตอนทำการทดสอบ
1.5. เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลของผู้ปกครองที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และ อีเมล์แบบทดสอบออนไลน์ตามอีเมล์ที่ให้ไว้ (ท่านจะต้องทำให้เสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับแบบทดสอบ Online) 
3. เยาวชนทำแบบทดสอบออนไลน์ ใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที *กรุณาอยู่ในที่เงียบ สงบ ไร้ซึ่งสิ่งรบกวน และทำแบบทดสอบให้จบในคราวเดียว **ไม่ใช่การทำข้อสอบ ดังนั้น ผู้ทำแบบทดสอบต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเอง เมื่ออ่านคำถามแล้ว ให้ตอบตามคำตอบที่คิดได้เป็นคำตอบแรก 
4. เมื่อทำแบบทดสอบ Online เสร็จแล้ว ให้แจ้งที่ Line/Facebook @theexplorerthai เพื่อทำการนัดหมายในการฟังผลความถนัดทางอาชีพจากเจ้าหน้าที่
5. ผลการทดสอบ จะถูกส่งกลับทางอีเมล์ ภายในเวลา 7 วันทำการ 
 
 
 
หมายเหตุ  :   สามารถจัดร่วมมือกับโรงเรียนในการทำแบบทดสอบ Online ในแต่ละระดับชั้นได้
    The Explorer เป็นผู้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจากบริษัท Psytech International ในการให้บริการแบบทดสอบ online
    แบบทดสอบ online มีให้เลือก 2 ภาษา ไทย หรือ อังกฤษ

เงื่อนไข

พื้นฐาน

 :   ทำแบบทดสอบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับแบบทดสอบทางอีเมล์ ทำแบบทดสอบในที่เงียบ สงบ ไร้ซึ่งสิ่งรบกวน และทำให้จบในคราวเดียว